به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 130 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 258 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 216 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 217 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 427 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 421 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,750 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 357 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 33 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 240 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 333 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 299 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 527 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 336 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 219 مشاهده
0 امتیاز