به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 185 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 347 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 475 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 282 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 270 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 549 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 540 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,877 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 404 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 66 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 249 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 618 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 368 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 241 مشاهده
0 امتیاز