به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 327 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 432 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 265 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 255 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 524 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 509 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,854 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 391 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 57 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 246 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 321 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 277 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز