به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
خبری
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 43 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.