به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 78 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 804 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 98 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 117 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 75 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 119 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 82 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.