به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 135 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 260 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 818 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 102 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
برای ارسال یک تصویر، لطفا اینجا کلیک نمایید.