به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 360 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 289 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 55 مشاهده
0 امتیاز