به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 810 مشاهده
+1 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 101 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 87 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 94 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 97 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 85 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...