به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 337 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 224 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 259 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 262 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 151 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 276 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 282 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 100 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 680 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 383 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 657 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 64 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...