به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 396 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 284 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 361 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 365 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 350 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 171 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 180 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 803 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 476 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 835 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 73 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 81 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 169 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...