به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 345 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 236 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 292 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 285 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 157 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 148 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 293 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 293 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 115 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 139 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 723 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 408 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 713 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 68 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 60 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 83 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 74 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 141 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...