به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 381 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 281 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 332 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 355 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 363 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 341 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 178 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 789 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 463 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 819 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 72 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 65 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 79 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 165 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...