به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 358 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 303 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 300 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 158 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 161 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 307 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 126 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 143 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 163 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 745 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 419 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 747 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 69 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 61 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 77 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...