به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
متفرقه
0 دیدگاه 324 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 213 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 248 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 247 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 142 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 257 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
1 دیدگاه 273 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 89 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 144 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 654 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 369 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 628 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 62 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 56 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 72 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 68 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...