به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 472 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 240 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 479 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 542 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 251 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,907 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 311 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 67 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 55 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 113 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 202 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 131 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 342 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 320 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...