به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
آثار باستانی
1 دیدگاه 460 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 468 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 243 مشاهده
+1 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 1,903 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 308 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 67 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 54 مشاهده
0 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 111 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 199 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...