به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
تاریخی
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 105 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 168 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 195 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 93 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 138 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 194 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...