به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 434 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 334 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
2 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 309 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 424 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 383 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 232 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
1 دیدگاه 673 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 129 مشاهده
+1 امتیاز
نظامی
1 دیدگاه 133 مشاهده
+1 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...