به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
اجتماعی
0 دیدگاه 108 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 815 مشاهده
+1 امتیاز
شخصیت ها
0 دیدگاه 110 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 107 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 129 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 109 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 162 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 125 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 67 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 52 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 226 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
0 دیدگاه 103 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 92 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 80 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 88 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 99 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...