به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 240 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 479 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 542 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 257 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 192 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 231 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 366 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 455 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 133 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 91 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 268 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 59 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 103 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 179 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 41 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 48 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...