به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 235 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 468 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 533 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 253 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 181 مشاهده
0 امتیاز
بناهای جدید
0 دیدگاه 227 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 362 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
1 دیدگاه 450 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
0 دیدگاه 132 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 90 مشاهده
0 امتیاز
تاریخی
1 دیدگاه 264 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 58 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 95 مشاهده
+1 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 170 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 40 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 47 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 46 مشاهده
0 امتیاز
خبری
0 دیدگاه 43 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...