به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 550 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 351 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 618 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 160 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 96 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 153 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 801 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 367 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 322 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 123 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 208 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 130 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 188 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...