به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 614 مشاهده
+1 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 372 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 650 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 176 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 104 مشاهده
0 امتیاز
حیوانات
0 دیدگاه 156 مشاهده
0 امتیاز
فرهنگ و هنر
1 دیدگاه 813 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 392 مشاهده
+1 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 339 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 134 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 215 مشاهده
0 امتیاز
نظامی
0 دیدگاه 137 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
0 دیدگاه 205 مشاهده
0 امتیاز
برای مشاهده لیست کامل تصاویر اینجا و یا برای مشاهده پرطرفدارترین ها اینجا کلیک نمایید...