به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
مدت عضویت: 4 سال
وضعیت حساب کاربری: عادی
نام و فامیل:
مکان: کابل
وب سایت:
درباره کاربر:

فعالیت ها و امتیازات سرزمین پدری من

مجموع امتیازات: 93 امتیاز (رتبه #7)
تعداد تصاویر ارسالی: 18
دیدگاه ها: 1
پاسخ ها: 0
آمار رای های داده شده: 3 عکس, 0 دیدگاه
رای های داده شده: 3 رای مثبت, 0 رای منفی
رای ها دریافت شده: 2 رای مثبت, 0 رای منفی