به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
مدت عضویت: 5 سال
وضعیت حساب کاربری: مدیر کل
نام و فامیل:
مکان:
وب سایت:
درباره کاربر:

فعالیت ها و امتیازات SeeAfghanistan

مجموع امتیازات: 96 امتیاز (رتبه #6)
تعداد تصاویر ارسالی: 22
دیدگاه ها: 0
پاسخ ها: 0
آمار رای های داده شده: 2 عکس, 0 دیدگاه
رای های داده شده: 2 رای مثبت, 0 رای منفی
رای ها دریافت شده: 0 رای مثبت, 0 رای منفی