به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
مدت عضویت: 4 سال
وضعیت حساب کاربری: عادی
نام و فامیل:
مکان:
وب سایت:
درباره کاربر:

فعالیت ها و امتیازات alireza

مجموع امتیازات: 126 امتیاز (رتبه #3)
تعداد تصاویر ارسالی: 23
دیدگاه ها: 5
پاسخ ها: 1
آمار رای های داده شده: 13 عکس, 1 دیدگاه
رای های داده شده: 14 رای مثبت, 0 رای منفی
رای ها دریافت شده: 6 رای مثبت, 0 رای منفی