به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 354 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 666 مشاهده
0 امتیاز
اجتماعی
1 دیدگاه 145 مشاهده
0 امتیاز
آثار باستانی
0 دیدگاه 605 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 1,027 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 307 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 167 مشاهده
0 امتیاز
متفرقه
0 دیدگاه 177 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 448 مشاهده
0 امتیاز