به "سی افغانستان" خوش آمدید. اینجا جای هست برای حفظ و نشان دادن تاریخ و فرهنگ، بزرگی و زیبای سرزمین همه ی ما. شما هم میتوانید تصاویر و عکس های ولایت، ولسوالی و قریه خود را با دیگر هم وطنان و مردم جهان در "سی افغانستان" شریک سازید
ولایات و قریه جات
0 دیدگاه 648 مشاهده
+1 امتیاز
ولایات و قریه جات
1 دیدگاه 685 مشاهده
0 امتیاز
ولایات و قریه جات
3 دیدگاه 2,997 مشاهده
+1 امتیاز